კალენდარი-ალმანახი
კალენდარი-ალმანახი

სანაოსნო კომპანია უკრფერის კულტურული-მემორიალური პროექტია - ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ანტიჰიტლერული კოალიციის ქვეყნების გამარჯვების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კალენდარი-ალმანახის შექმნა „ჩვენ გვახსოვს“.

ეს კალენდარი-ალმანახი, რომელიც ეძღვნება ოდესის თავდაცვასა და გათავისუფლებაში მონაწილე საბჭოთა სავაჭრო ფლოტის გემებს, აგრეთვე ომის შემდგომ პირველ წლებში ნაოსნობის აღდგენას, შეიქმნა სანაოსნო კომპანია უკრფერის მიერ 2005 წელს უკრაინის საზღვაო მუზეუმთან თანამშრომლობით და მიიღო დამსახურებული აღიარება ოდესასა და მის ფარგლებს გარეთ. ახლა უკვე იშვიათობად ქცეული ამ გამოცემის ნიმუშები ინახება უკრაინისა და რუსეთის, ევროპის რიგი ქვეყნების წამყვანი ბიბლიოთეკებისა და სამხედრო მუზეუმების ფონდებში.

ამ კალენდარი-ალმანახის შექმნის წარმატებულმა გამოცდილებამ, ფლოტისა და დიდი სამამულო ომის ვეტერანების მრავალრიცხოვანმა სამადლობელო გამოხმაურებამ უბიძგა სანაოსნო კომპანია „უკრფერი“-ს ხელმძღვანელობას უფრო მასშტაბური საზოგადოებრივი პროექტების განხორციელების საჭიროების იდეისკენ... კომპანიის სხვა ალბომები

კომპანიის სხვა ალბომები
ჩვენი სამუშაო დღეები
ჩვენი სამუშაო დღეები
ოდესის საზღვაო ენციკლოპედია
ოდესის საზღვაო ენციკლოპედია
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com