განრიგი
განრიგი
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
21.10.2021
16:00
21.10.2021
17:00
სატვირთო
ავტომობილები
20.10.2021
09:00
21.10.2021
13:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
21.10.2021
16:00
21.10.2021
17:00

გემების გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი მიზეზების, მათ შორის: პორტში ნავმისადგომის დაკავებულობის, ამინდის პირობების, პორტებში საბაჟო, სასაზღვრო და სხვა ხელისუფლებების ხანგრძლივი მუშაობის, აგრეთვე საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზების გამო. გემის გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს როგორც რეისის დაწყებამდე, ასევე რეისის განმავლობაში.

რეისი რეგისტრაცია გემზე ჩასხდომა
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
სატვირთო
ავტომობილები
მანქანები
მძღოლის გარეშე
Start Finish Start Finish Start Finish
21.10.2021, 22:00
ჩერნომორსკი — ფოთი
გემი «Vilnius»
21.10.2021
16:00
21.10.2021
17:00
20.10.2021
09:00
21.10.2021
13:00
21.10.2021
16:00
21.10.2021
17:00
21.10.2021
17:00
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com