მსუბუქი (ავტომობილები, მოტოციკლები, მოტოროლერები, მისაბმელები)
ჩერნომორსკი - ფოთი - ჩერნომორსკი

გადაზიდვის ანაზღაურება ხორცილდება უკრაინის ეროვნულ ვალუტაში გადახდის დღეს არსებული კომერციული კურსის მიხედვით. კომერციული კურსი გამოითვლება, როგორც უკრაინის ეროვნული ბანკის კურსი + 2%.

საზღვაო ფრახტის განაკვეთები ხაზების პირობებით (ჩერნომორსკის პორტსა და ბათუმის პორტში ტერმინალის მოსაკრებლების ჩათვლით) მსუბუქი მანქანების (მათ შორის მისაბმელებით), მიკროავტობუსების, ავტობუსების, ტურისტული ავტოფურგონების, მოტოციკლების, მოტოროლერების გადაყვანაზე (მძღოლთან ერთად), საქართველოს მიმართულებაზე თბომავლით „Greifswald“, თბომავლით „Vilnius“», თბომავლით „Kaunas“ 2022 წლის 01 თებერვლიდან.

ავტოტექნიკის სიგრძე და წონა  

ღირებულება ერთი

მიმართულებით  ,

USD

წრიული

ღირებულება 

USD

სიგრძით 5 მ-მდე წონით 2 ტონამდე 

335

540

სიგრძით 6 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

385

660

სიგრძით 7 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

---------

900

სიგრძით 8 მ-მდე წონით 5 ტონამდე 

585

1080

სიგრძით 11 მ-მდე წონით 25 ტონამდე 

800

---------

სიგრძით 13 მ-მდე წონით 25 ტონამდე 

950

---------

მოტოციკლები (მათ შორის ეტლიანი)

150

265

საზღვაო ფრახტის წრიული განაკვეთები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ პირველ რეისზე საზღვაო ტრანსპორტირების დაწყების თარიღსა და მეორე რეისზე საზღვაო ტრანსპორტირების დაწყების თარიღს შორის (საპირისპირო მიმართულებით ტრანსპორტირება) პერიოდი არ აღემატება 30 კალენდარულ დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვადა 30 კალენდარულ დღეზე მეტია - გადაიხდევინება ტრანსპორტირების ცალმხრივი ღირებულება.

შენიშვნები:

a) საზღვაო ფრახტის განაკვეთები დატვირთვის და გადმოტვირთვის პორტებში. მძღოლის მგზავრობის ანაზღაურება ხდება ცალკე მგზავრების გადაყვანის მოქმედი ტარიფების მიხედვით.

b) ტვირთსა და სატრანსპორტო საშუალებებს თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი საბაჟო პროცედურების გასავლელად.

c) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

d) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მსუბუქი ავტომობილების, მიკროავტობუსების, ავტობუსების გადაყვანაზე (წონით 5 ტ-მდე, სიგანით 2.1 მ-მდე) თანმხლებების გარეშე ჩერნომორსკი-ბათუმი/ფოთის, ბათუმი/ფოთი-ჩერნომორსკის მიმართულებით თბომავლით „Greifswald“, თბომავლით „Vilnius“», თბომავლით „Kaunas“ 2022 წლის 01 თებერვლიდან.

მსუბუქი ავტოტრანსპორტის სიგრძე და წონა 

სატვირთო გადასახადი

ჩორნომორსკი - ბათუმი / ფოთი,

ბათუმი / ფოთი - ჩერნომორსკი

USD

სიგრძით 5 მ-მდე წონით 2 ტონამდე 

335

სიგრძით 6 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

385

სიგრძით 8 მ-მდე წონით 5 ტონამდე

585

 

შენიშვნები:

a) საზღვაო ფრახტის განაკვეთები დატვირთვის და გადმოტვირთვის პორტებში. მძღოლის მგზავრობის ანაზღაურება ხდება ცალკე მგზავრების გადაყვანის მოქმედი ტარიფების მიხედვით.

b) ტვირთსა და სატრანსპორტო საშუალებებს თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი საბაჟო პროცედურების გასავლელად.

c) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

d) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com