სატვირთო ავტომობილები
ჩერნომორსკი - კარასუ - ჩერნომორსკი

  • ტარიფების მოქმედება: 01.01.2022
  • ხაზის: Chornomorsk- Karasu - Chornomorsk
  • ტვირთების გადაზიდვა: სატვირთო ავტომობილები მძღოლთან ერთად

მძღოლთან ერთად სატვირთო ავტომობილების ტრანსპორტირების საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მიმართულებებზე Chornomorsk- Karasu - Chornomorsk  route with m/v "Greifswald", "Vilnius", "Kaunas " 

ტვირთის სახელწოდება 

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk- Karasu

USD

Karasu - Chornomorsk

USD

TRUCK (7 მ-მდე სიგრძით)

550

600

CAMION (8 მ-მდე სიგრძით)

550

600

ავტობუსი (13 მ-მდე სიგრძით)

550

600

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი (18 მ-მდე სიგრძით) 

750

850

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი (18 მ-მდე სიგრძით) 

ტვირთით ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ნორვეგიიდან,

მოლდოვიდან და ამავე ქვეყნებში 

750 850

ცარიელი სატვირთო ავტომობილი (18 მ-მდე სიგრძით) 

700

850

დატვირთული რეფრიჟერატორი (18 მ-მდე სიგრძით) 

750

900

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი (18 მ-ზე მეტი

 სიგრძით)

750 + 50 за м. 850 + 50 за м.

ა) განაკვეთები ვრცელდება 45 ტონამდე წონის, 18 მეტრი სიგრძის, 2.6 მ-მდე სიგანის, 4.5 მ-მდე სიმაღლის სატვირთო ავტომობილებზე.

ბ) ფრახტის განაკვეთები მოიცავს ტერმინალის მოსაკრებლებს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პორტებში, ბორნის ელექტროქსელთან დაკავშირებას (ტექნიკურად თუ შესაძლებელია) (კონტროლირებადი ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტვირთისთვის).

გ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე ავტომობილები და სხვა მგორავი ტექნიკა, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

დ) ტვირთსა და ავტომობილებს თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი საბაჟო ფორმალობების გასავლელად.

ე) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.  

ვ)ფრახტის განაკვეთში შედის ერთი მძღოლის მგზავრობა.

  • ტარიფების მოქმედება: 15.11.2021
  • ხაზის: Chornomorsk- Karasu - Chornomorsk
  • ტვირთების გადაზიდვა: სატვირთო ავტომობილები მძღოლთან ერთად

თანმხლების გარეშე მგორავი და საგემბანე ტვირთების გადაზიდვის საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მიმართულებებზე თბომავალ Chornomorsk- Karasu - Chornomorsk  route with m/v "Greifswald", "Vilnius", "Kaunas " 

1. ავტომობილების, ავტობუსების, ავტომატარებლების, სამშენებლო ტექნიკის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და სხვა მგორავი ბორბლიანი ტექნიკის გადაზიდვა.

ტვირთის სახელწოდება 

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk- Karasu

USD

Karasu - Chornomorsk

USD

ნახევარმისაბმელი (14 მ-მდე სიგრძით)

650

700

 

ა) ფრახტის განაკვეთები მოიცავს ტერმინალის მოსაკრებლებს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პორტებში, ბორნის ელექტროქსელთან დაკავშირებას (ტექნიკურად თუ შესაძლებელია) (კონტროლირებადი ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტვირთისთვის).

გ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე ავტომობილები და სხვა მგორავი ტექნიკა, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

დ) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.  

დ) გადაზიდვა ხორციელდება პირობებით და ექვემდებარება პასუხისმგებლობის გამორიცხვასა და შეზღუდვას, რომელიც გათვალისწინებულია ჰააგა-ვისბის წესებით.

 

 

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com